Outcome After Pituitary Radiosurgery for Thalamic Pain Syndrome

Motohiro Hayashi, Mikhail F. Chernov, Takaomi Taira, Taku Ochiai, Kotaro Nakaya, Noriko Tamura, Shinichi Goto, Shoji Yomo, Nobuo Kouyama, Yoko Katayama, Yoriko Kawakami, Masahiro Izawa, Yoshihiro Muragaki, Ryoichi Nakamura, Hiroshi Iseki, Tomokatsu Hori, Kintomo Takakura

    Research output: Contribution to journalArticle

    14 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Outcome After Pituitary Radiosurgery for Thalamic Pain Syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences

    Physics & Astronomy