Pharmacological and genetic reappraisals of protease and oxidative stress pathways in a mouse model of obstructive lung diseases

Tsuyoshi Shuto, Shunsuke Kamei, Hirofumi Nohara, Haruka Fujikawa, Yukihiro Tasaki, Takuya Sugahara, Tomomi Ono, Chizuru Matsumoto, Yuki Sakaguchi, Kasumi Maruta, Ryunosuke Nakashima, Taisei Kawakami, Mary Ann Suico, Yoshitaka Kondo, Akihito Ishigami, Toru Takeo, Ken Ichiro Tanaka, Hiroshi Watanabe, Naomi Nakagata, Kohei UchimuraKenichiro Kitamura, Jian Dong Li, Hirofumi Kai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pharmacological and genetic reappraisals of protease and oxidative stress pathways in a mouse model of obstructive lung diseases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences