Phase I/IIa trial of autologous formalin-fixed tumor vaccine concomitant with fractionated radiotherapy for newly diagnosed glioblastoma - Clinical article

Yoshihiro Muragaki*, Takashi Maruyama, Hiroshi Iseki, Masahiko Tanaka, Chie Shinohara, Kintomo Takakura, Koji Tsuboi, Tetsuya Yamamoto, Akira Matsumura, Masao Matsutani, Katsuyuki Karasawa, Katsunori Shimada, Naohito Yamaguchi, Yoichi Nakazato, Keiki Sato, Youji Uemae, Tadao Ohno, Yoshikazu Okada, Tomokatsu Hori

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Phase I/IIa trial of autologous formalin-fixed tumor vaccine concomitant with fractionated radiotherapy for newly diagnosed glioblastoma - Clinical article'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences