Polarimetric performance of Si/CdTe semiconductor Compton camera

Shin'Ichiro Takeda*, Hirokazu Odaka, Junichiro Katsuta, Shin Nosuke Ishikawa, So Ichiro Sugimoto, Yuu Koseki, Shin Watanabe, Goro Sato, Motohide Kokubun, Tadayuki Takahashi, Kazuhiro Nakazawa, Yasushi Fukazawa, Hiroyasu Tajima, Hidenori Toyokawa

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Polarimetric performance of Si/CdTe semiconductor Compton camera'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science