Present performance of a single pixel Ti/Au bilayer TES calorimeter

Yoshitaka Ishisaki*, Umeyo Morita, Takeo Koga, Kosuke Sato, Takaya Ohashi, Kazuhisa Mitsuda, Noriko Y. Yamasaki, Ryuichi Fujimoto, Naoko Iyomoto, Tai Oshima, Kazuo Futamoto, Yoh Takei, Taro Ichitsubo, Tamayuki Fujimori, Shuichi Shoji, Hiroyuki Kudo, Tomoaki Nakamura, Takahiro Arakawa, Tetsuya Osaka, Takayuki HommaHirotaka Sato, Hideomi Kobayashi, Kentaro Mori, Keiichi Tanaka, Toshimitsu Morooka, Satoshi Nakayama, Kazuo Chinone, Yoshikatsu Kuroda, Mitsunobu Onishi, Kunio Otake

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Present performance of a single pixel Ti/Au bilayer TES calorimeter'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds