Progress of Theoretical Physics: Preface

Misao Sasaki, Jiro Soda, Takahiro Tanaka, Toshifumi Futamase, Hideo Kodama, Yasufumi Kojima, Kei Ichi Maeda, Shinji Mukohyama, Nobuyoshi Ohta, Ken'ichi Oohara, Masaru Shibata, Tetsuya Shiromizu, Masahiro Yamaguchi, Jun'ichi Yokoyama, Wataru Hikida, Kunihito Ioka, Noriyuki Kogo, Shigehiro Nagataki, Takashi Nakamura

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Progress of Theoretical Physics: Preface'. Together they form a unique fingerprint.