Real-time single-cell imaging of protein secretion

Yoshitaka Shirasaki, Mai Yamagishi, Nobutake Suzuki, Kazushi Izawa, Asahi Nakahara, Jun Mizuno, Shuichi Shoji, Toshio Heike, Yoshie Harada, Ryuta Nishikomori, Osamu Ohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

59 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Real-time single-cell imaging of protein secretion'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences