Respiratory muscle strength in relation to sarcopenia in elderly cardiac patients

Kazuhiro P. Izawa, Satoshi Watanabe, Koichiro Oka, Yusuke Kasahara, Yuji Morio, Koji Hiraki, Yasuyuki Hirano, Yutaka Omori, Norio Suzuki, Keisuke Kida, Kengo Suzuki, Yoshihiro J. Akashi

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Respiratory muscle strength in relation to sarcopenia in elderly cardiac patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences