Response of piezoelectric lead-zirconate-titanate to hypervelocity silver particles

Takashi Miyachi, Nobuyuki Hasebe, Hiroshi Ito, Takahiro Masumura, Hiroyuki Okada, Hideki Yoshioka, Masato Higuchi, Tadayoshi Matsuyama, Ken Ichi Nogami, Takeo Iwai, Hiromi Shibata, Yoshimi Hamabe, Sho Sasaki, Seiji Sugita, Hideo Ohashi, Sunao Hasegawa, Hajime Yano, Masanori Sato, Tonshaku Tou

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    12 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Response of piezoelectric lead-zirconate-titanate to hypervelocity silver particles'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy

    Engineering & Materials Science