Search for steady emission of 10-TeV gamma rays from the Crab Nebula, Cygnus X-3, and Hercules X-1 using the tibet air shower array

M. Amenomori, Z. Cao, L. K. Ding, Z. Y. Feng, K. Hibino, N. Hotta, Q. Huang, A. X. Huo, H. Y. Jia, G. Z. Jiang, S. Q. Jiao, F. Kajino, K. Kasahara, Labaciren, D. M. Mei, L. Meng, X. R. Meng, Mimaciren, K. Mizutani, J. MuH. Nanjo, M. Nishizawa, Nusang, A. Oguro, M. Ohnisni, I. Ohta, J. R. Ren, To Saito, M. Sakata, Z. Z. Shi, M. Shibata, T. Shirai, H. Sugimoto, X. X. Sun, A. Tai, K. Taira, Y. H. Tan, N. Tateyama, Shoji Torii, H. Wang, C. Z. Wen, Y. Yamamoto, X. Y. Yao, G. C. Yu, P. Yuan, T. Yuda, J. G. Zeng, C. S. Zhang, H. M. Zhang, L. Zhang, Zhasang, Zhaxiciren, W. D. Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

79 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Search for steady emission of 10-TeV gamma rays from the Crab Nebula, Cygnus X-3, and Hercules X-1 using the tibet air shower array'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy