Silverrush X: Machine learning-aided selection of 9318 LAEs at z=2.2, 3.3, 4.9, 5.7, 6.6, and 7.0 from the HSC SSP and CHORUS survey data

Yoshiaki Ono, Ryohei Itoh, Takatoshi Shibuya, Masami Ouchi, Yuichi Harikane, Satoshi Yamanaka, Akio K. Inoue, Toshiyuki Amagasa, Daichi Miura, Maiki Okura, Kazuhiro Shimasaku, Yoshiaki Taniguchi, Seiji Fujimoto, Masanori Iye, Anton T. Jaelani, Ikuru Iwata, Nobunari Kashikawa, Shotaro Kikuchihara, Satoshi Kikuta, Masakazu A.R. KobayashiHaruka Kusakabe, Chien Hsiu Lee, Yongming Liang, Yoshiki Matsuoka, Rieko Momose, Tohru Nagao, Kimihiko Nakajima, Ken Ichi Tadaki

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Silverrush X: Machine learning-aided selection of 9318 LAEs at z=2.2, 3.3, 4.9, 5.7, 6.6, and 7.0 from the HSC SSP and CHORUS survey data'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences