Standardization of catalyst preparation using reference catalyst: Ion exchange of mordenite type zeolite, Remarkable dealumination accompanying ion exchange

Naonobu Katada*, Tatsuya Takeguchi, Tatsuya Suzuki, Toshihisa Fukushima, Kinya Inagaki, Setsuo Tokunaga, Hiromichi Shimada, Koichi Sato, Yasunori Oumi, Tsuneji Sano, Kohichi Segawa, Kazuyuki Nakai, Hiroshi Shoji, Peng Wu, Takashi Tatsumi, Takayuki Komatsu, Takao Masuda, Kazunari Domen, Eisuke Yoda, Junko N. KondoToshio Okuhara, Yasuyoshi Kageyama, Miki Niwa, Masaru Ogura, Masahiko Matsukata, Eiichi Kikuchi, Noriyasu Okazaki, Motoi Takahashi, Akio Tada, Shogo Tawada, Yoshihiro Kubota, Yoshihiro Sugi, Yasuhiko Higashio, Masahiko Kamada, Yukiyo Kioka, Kohei Yamamoto, Takayuki Shouji, Yusaku Arima, Yasuaki Okamoto, Hideyuki Matsumoto

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Standardization of catalyst preparation using reference catalyst: Ion exchange of mordenite type zeolite, Remarkable dealumination accompanying ion exchange'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds