Stromal fibroblasts induce metastatic tumor cell clusters via epithelial–mesenchymal plasticity

Yuko Matsumura, Yasuhiko Ito, Yoshihiro Mezawa, Kaidiliayi Sulidan, Yataro Daigo, Toru Hiraga, Kaoru Mogushi, Nadila Wali, Hiromu Suzuki, Takumi Itoh, Yohei Miyagi, Tomoyuki Yokose, Satoru Shimizu, Atsushi Takano, Yasuhisa Terao, Harumi Saeki, Masayuki Ozawa, Masaaki Abe, Satoru Takeda, Ko OkumuraSonoko Habu, Okio Hino, Kazuyoshi Takeda, Michiaki Hamada, Akira Orimo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Stromal fibroblasts induce metastatic tumor cell clusters via epithelial–mesenchymal plasticity'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences