SUMO modification system facilitates the exchange of histone variant H2A.Z-2 at DNA damage sites

Atsuhiko Fukuto, Masae Ikura, Tsuyoshi Ikura, Jiying Sun, Yasunori Horikoshi, Hiroki Shima, Kazuhiko Igarashi, Masayuki Kusakabe, Masahiko Harata, Naoki Horikoshi, Hitoshi Kurumizaka, Yoshiaki Kiuchi, Satoshi Tashiro*

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    13 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'SUMO modification system facilitates the exchange of histone variant H2A.Z-2 at DNA damage sites'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences