Surgical results and related factors for ossification of posterior longitudinal ligament of the thoracic spine: A multi-institutional retrospective study

Morio Matsumoto*, Kazuhiro Chiba, Yoshiaki Toyama, Katsushi Takeshita, Atsushi Seichi, Kozo Nakamura, Jun Arimizu, Shunsuke Fujibayashi, Shigeru Hirabayashi, Toru Hirano, Motoki Iwasaki, Kouji Kaneoka, Yoshiharu Kawaguchi, Kosei Ijiri, Takeshi Maeda, Yukihiro Matsuyama, Yasuo Mikami, Hideki Murakami, Hideki Nagashima, Kensei NagataShinnosuke Nakahara, Yutaka Nohara, Shiro Oka, Keizo Sakamoto, Yasuo Saruhashi, Yutaka Sasao, Katsuji Shimizu, Toshihiko Taguchi, Makoto Takahashi, Yasuhisa Tanaka, Toshikazu Tani, Yasuaki Tokuhashi, Kenzo Uchida, Kengo Yamamoto, Masashi Yamazaki, Toru Yokoyama, Munehito Yoshida, Yuji Nishiwaki

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

104 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Surgical results and related factors for ossification of posterior longitudinal ligament of the thoracic spine: A multi-institutional retrospective study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences