The collaboration between Int J Life Cycle Assess and J LCA Jpn

Yasunari Matsuno*, Yasushi Kondo, Nozomu Mishima, Narito Shibaoke, Tomonari Yashiro, Yugo Yamamoto, Tohru Morioka, Nils F. Nissen, Karsten Schischke, Lutz Stobbe, Herbert Reichl, Seiichi Kurihara, Katsuyuki Nakano, Masahiko Hirao, Hotaka Kai, Yasuhiro Ishibashi, Hisatoshi Shimase, Shinichi Kamohara, Takehiro Takemasa, Masashi HigoKiyoshi Dowaki, Yutaka Genchi, Masaharu Motoshita, Norihiro Itsubo, Atsushi Inaba, Masataka Torii, Nobuhiko Narita, Katsuro Ogawa, Hiroki Hondo, Yoshie Hirayama, Kota Nakajima, Shunsuke Yamada, Ichiro Fukuhara

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The collaboration between Int J Life Cycle Assess and J LCA Jpn'. Together they form a unique fingerprint.