The effect of Qi-gong relaxation exercise on the control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial.

Takuya Tsujiuchi, Hiroaki Kumano, Kazuhiro Yoshiuchi, De Guang He, Yuko Tsujiuchi, Tomifusa Kuboki, Hiroyuki Suematsu, Koichi Hirao

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

45 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The effect of Qi-gong relaxation exercise on the control of type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial.'. Together they form a unique fingerprint.