The Suzaku-Swift joint observation of the early X-ray afterglow of GRB060105

Makoto S. Tashiro, Keiichi Abe, Lorella Angelini, Scott Barthelmy, Neil Gehrels, Nobuyuki Ishikawa, Louis J. Kaluzienski, Nobuyuki Kawai, Richard L. Kelley, Kenzo Kinugasa, Hironobu Kodaira, Takayoshi Kohmura, Kaori Kubota, Yoshitomo Maeda, Shouta Maeno, Hiroshi Murakami, Toshio Murakami, Yujin E. Nakagawa, Kazuhiro Nakazawa, John NousekShin'ya Okuno, Kaori Onda, James N. Reeves, George Ricker, Goro Sato, Eri Sonoda, Motoko Suzuki, Tadayuki Takahashi, Toru Tamagawa, KeN'Ichi Torii, Yoshihiro Ueda, Yuji Urata, Kazutaka Yamaoka, Makoto Yamauchi, Daisuke Yonetoku, Atsumasa Yoshida, Satoru Yoshinari

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'The Suzaku-Swift joint observation of the early X-ray afterglow of GRB060105'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy