Three-dimensional digital ultrasound imaging system for surgical navigation

Ichiro Sakuma, Yasuyoshi Tanaka, Yuichi Takai, Etsuko Kobayashi, Takeyoshi Dohi, Oliver Schorr, Nobuhiko Hata, Hiroshi Iseki, Yoshihiro Muragaki, Tomokatsu Hori, Kintomo Takakura

    Research output: Contribution to journalArticle

    5 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Three-dimensional digital ultrasound imaging system for surgical navigation'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences