Three-dimensional structure of hayabusa samples: Origin and evolution of itokawa regolith

Akira Tsuchiyama*, Masayuki Uesugi, Takashi Matsushima, Tatsuhiro Michikami, Toshihiko Kadono, Tomoki Nakamura, Kentaro Uesugi, Tsukasa Nakano, Scott A. Sandford, Ryo Noguchi, Toru Matsumoto, Junya Matsuno, Takashi Nagano, Yuta Imai, Akihisa Takeuchi, Yoshio Suzuki, Toshihiro Ogami, Jun Katagiri, Mitsuru Ebihara, Trevor R. IrelandFumio Kitajima, Keisuke Nagao, Hiroshi Naraoka, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Hisayoshi Yurimoto, Michael E. Zolensky, Toshifumi Mukai, Masanao Abe, Toru Yada, Akio Fujimura, Makoto Yoshikawa, Junichiro Kawaguchi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

205 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Three-dimensional structure of hayabusa samples: Origin and evolution of itokawa regolith'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences