Transcription factors interfering with dedifferentiation induce cell type-specific transcriptional profiles

Takafusa Hikichi, Ryo Matoba, Takashi Ikeda, Akira Watanabe, Takuya Yamamoto, Satoko Yoshitake, Miwa Tamura-Nakano, Takayuki Kimura, Masayoshi Kamon, Mari Shimura, Koichi Kawakami, Akihiko Okuda, Hitoshi Okochi, Takafumi Inoue, Atsushi Suzuki, Shinji Masui

Research output: Contribution to journalArticle

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transcription factors interfering with dedifferentiation induce cell type-specific transcriptional profiles'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences