Two-chip MPEG-2 video encoder

Toshio Kondo*, Kazuhito Suguri, Mitsuo Ikeda, Tetsuya Abe, Hiroaki Matsuda, Tsuneo Okubo, Kenji Ogura, Yutaka Tashiro, Naoki Ono, Toshihiro Minami, Ritsu Kusaba, Takeshi Ikenaga, Nobutaro Shibata, Ryota Kasai, Koji Otsu, Fumiaki Nakagawa, Yasuhiko Sato

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Two-chip MPEG-2 video encoder'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science