Ultraviolet nanoimprint lithography

Jun Taniguchi, Noriyuki Unno, Hidetoshi Shinohara, Jun Mizuno, Hiroshi Goto, Nobuji Sakai, Kentaro Tsunozaki, Hiroto Miyake, Norio Yoshino, Kenichi Kotaki

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ultraviolet nanoimprint lithography'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science