Upper limits on gravitational-wave bursts radiated from stellar-core collapses in our galaxy

Masaki Ando*, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Koji Arai, Youichi Aso, Mitsuhiro Fukushima, Kazuhiro Hayama, Nobuyuki Kanda, Kazuhiro Kondo, Norikatsu Mio, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Shigeo Nagano, Shuichi Sato, Masaru Shibata, Hideyuki Tagoshi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Daisuke Tatsumi, Yoshiki TsunesadaToshitaka Yamazaki

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Upper limits on gravitational-wave bursts radiated from stellar-core collapses in our galaxy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy