Waseda meisei at TRECVID 2018: Ad-hoc video search

Kazuya Ueki, Yu Nakagome, Koji Hirakawa, Kotaro Kikuchi, Yoshihiko Hayashi, Tetsuji Ogawa, Tetsunori Kobayashi

Research output: Contribution to conferencePaper

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Waseda meisei at TRECVID 2018: Ad-hoc video search'. Together they form a unique fingerprint.