Whole genome sequencing of meticillin-resistant Staphylococcus aureus

Makoto Kuroda, Toshiko Ohta, Ikuo Uchiyama, Tadashi Baba, Harumi Yuzawa, Ichizo Kobayashi, N. Kobayashi, Longzhu Cui, Akio Oguchi, Ken Ichi Aoki, Yoshimi Nagai, JianQi Lian, Teruyo Ito, Mutsumi Kanamori, Hiroyuki Matsumaru, Atsushi Maruyama, Hiroyuki Murakami, Akira Hosoyama, Yoko Mizutani-Ui, Noriko K. TakahashiToshihiko Sawano, Ryu Ichi Inoue, Chikara Kaito, Kazuhisa Sekimizu, Hideki Hirakawa, Satoru Kuhara, Susumu Goto, Junko Yabuzaki, Minoru Kanehisa, Atsushi Yamashita, Kenshiro Oshima, Keiko Furuya, Chie Yoshino, Tadayoshi Shiba, Masahira Hattori, Naotake Ogasawara, Hideo Hayashi, Keiichi Hiramatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1459 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Whole genome sequencing of meticillin-resistant Staphylococcus aureus'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences