X-ray polarimetry small satellite TSUBAME

Makoto Arimoto, Yoshihiro Tsubuku, Takahiro Toizumi, Mitsuyoshi Kobayashi, Yoichi Yatsu, Takashi Shimokawabe, Jun Kataoka, Nobuyuki Kawai, Kuniyuki Omagari, Ken Fujiwara, Yasumi Konda, Yohei Tanaka, Masaki Maeno, Tomio Yamanaka, Hiroki Ashida, Junichi Nishida, Kouta Fujihashi, Takuro Ikeda, Shinichi Inagawa, Yoshiyuki MiuraSaburo Matunaga

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'X-ray polarimetry small satellite TSUBAME'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy