Current status of space gravitational wave antenna DECIGO and B-DECIGO

Seiji Kawamura*, Masaki Ando, Naoki Seto, Shuichi Sato, Mitsuru Musha, Isao Kawano, Jun'ichi Yokoyama, Takahiro Tanaka, Kunihito Ioka, Tomotada Akutsu, Takeshi Takashima, Kazuhiro Agatsuma, Akito Araya, Naoki Aritomi, Hideki Asada, Takeshi Chiba, Satoshi Eguchi, Motohiro Enoki, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi FujitaToshifumi Futamase, Tomohiro Harada, Kazuhiro Hayama, Yoshiaki Himemoto, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Satoshi Ikari, Hideki Ishihara, Tomohiro Ishikawa, Yousuke Itoh, Takahiro Ito, Shoki Iwaguchi, Kiwamu Izumi, Nobuyuki Kanda, Shinya Kanemura, Fumiko Kawazoe, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Kei Kotake, Sachiko Kuroyanagi, Kei Ichi Maeda, Shuhei Matsushita, Yuta Michimura, Taigen Morimoto, Shinji Mukohyama, Koji Nagano, Shigeo Nagano, Takeo Naito, Kouji Nakamura, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Kazuhiro Nakazawa, Atsushi Nishizawa, Masashi Ohkawa, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shin Ichiro Sakai, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Ayaka Shoda, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Ryutaro Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Kimio Tsubono, Shinji Tsujikawa, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Izumi Watanabe, Kent Yagi, Rika Yamada, Shuichiro Yokoyama, Chul Moon Yoo, Zong Hong Zhu

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

71 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「Current status of space gravitational wave antenna DECIGO and B-DECIGO」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Physics & Astronomy