Cytodiagnosis of lung cancer. Needle biopsy

H. Kato, N. Kawate, K. Yoneyama

研究成果: Article

フィンガープリント 「Cytodiagnosis of lung cancer. Needle biopsy」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。