Developing WikiBOK: A Wiki-based BOK formulation-aid system

Yoshifumi Masunaga, Masaki Chiba, Nobutaka Fukuda, Hiroyuki Ishida, Kazunari Ito, Mamoru Ito, Toshiyuki Masamura, Hiroyasu Nagata, Yasushi Shimizu, Yoshiyuki Shoji, Toru Takahashi, Taro Yabuki

研究成果: Conference contribution

フィンガープリント Developing WikiBOK: A Wiki-based BOK formulation-aid system' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Engineering & Materials Science