Genome-wide Expression Analysis of Mouse Liver Reveals CLOCK-regulated Circadian Output Genes

Katsutaka Oishi, Koyomi Miyazaki, Koji Kadota, Reiko Kikuno, Takahiro Nagase, Gen Ichi Atsumi, Naoki Ohkura, Takashi Azama, Miho Mesaki, Shima Yukimasa, Hisato Kobayashi, Chisato Iitaka, Takashi Umehara, Masami Horikoshi, Takashi Kudo, Yoshihisa Shimizu, Masahiko Yano, Morito Monden, Kazuhiko Machida, Juzo MatsudaShuichi Horie, Takeshi Todo, Norio Ishida

研究成果: Article

278 引用 (Scopus)

フィンガープリント Genome-wide Expression Analysis of Mouse Liver Reveals CLOCK-regulated Circadian Output Genes' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences