Special section on knowledge-based software engineering

Shigeo Kaneda, Hajime Iwata, Fumihiro Kumeno, Kohei Sakurai, Yoshitaka Aoki, Yoshiaki Fukazawa, Naoki Fukuta, Takaaki Goto, Hiroaki Hashiura, Atsuo Hazeyama, Tadashi Iijima, Atsushi Kanai, Kosaku Kimura, Yutaka Matsuno, Saeko Matsuura, Hiroyuki Nakagawa, Taichi Nakamura, Takako Nakatani, Shinpei Ogata, Atsushi OhnishiKoichi Ono, Takuya Saruwatari, Junko Shirogane, Masateru Tsunoda, Shuichiro Yamamoto

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)1723-1724
ページ数2
ジャーナルIEICE Transactions on Information and Systems
E101D
7
出版ステータスPublished - 2018 7

ASJC Scopus subject areas

  • Software
  • Hardware and Architecture
  • Computer Vision and Pattern Recognition
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Artificial Intelligence

引用スタイル