Special section on VLSI Design and CAD Algorithms

Hidetoshi Onodera, Makoto Ikeda, Tohru Ishihara, Tsuyoshi Isshiki, Koji Inoue, Kenichi Okada, Seiji Kajihara, Mineo Kaneko, Hiroshi Kawaguchi, Shinji Kimura, Morihiro Kuga, Atsushi Kurokawa, Takashi Sato, Toshiyuki Shibuya, Yoichi Shiraishi, Kazuyoshi Takagi, Atsushi Takahashi, Yoshinori Takeuchi, Nozomu Togawa, Hiroyuki TomiyamaYuichi Nakamura, Kiyoharu Hamaguchi, Yukiya Miura, Shin Ichi Minato, Ryuichi Yamaguchi, Masaaki Yamada, Yasushi Yuminaka, Takayuki Watanabe, Masanori Hashimoto, Masayuki Miyazaki

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)3377
ページ数1
ジャーナルIEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
E89-A
12
DOI
出版ステータスPublished - 2006 12

ASJC Scopus subject areas

  • Signal Processing
  • Computer Graphics and Computer-Aided Design
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Applied Mathematics

引用スタイル