Stable operation of a 300-m laser interferometer with sufficient sensitivity to detect gravitational-wave events within our galaxy

Masaki Ando*, Koji Arai, Ryutaro Takahashi, Gerhard Heinzel, Seiji Kawamura, Daisuke Tatsumi, Nobuyuki Kanda, Hideyuki Tagoshi, Akito Araya, Hideki Asada, Youich Aso, Mark A. Barton, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Kazuhiro Hayama, Gen'ichi Horikoshi, Hideki Ishizuka, Norihiko Kamikubota, Keita KawabeNobuki Kawashima, Yoshinori Kobayashi, Yasufumi Kojima, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Kazuaki Kuroda, Namio Matsuda, Norikatsu Mio, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken M. Miyama, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Ken Ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Ken Ichi Nakao, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Satoshi Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Atsushi Sekiya, Masaru Shibata, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Akiteru Takamori, Takahiro Tanaka, Shinsuke Taniguchi, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

253 被引用数 (Scopus)

抄録

The TAMA300 interferometer was operated stably for over 10 h without loss of lock. The observed sensitivity and stability indicate that TAMA has the ability to detect GW events within the galaxy.

本文言語English
ページ(範囲)3950-3954
ページ数5
ジャーナルPhysical Review Letters
86
18
DOI
出版ステータスPublished - 2001 4月 30
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 物理学および天文学(全般)

フィンガープリント

「Stable operation of a 300-m laser interferometer with sufficient sensitivity to detect gravitational-wave events within our galaxy」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル