The CALET mission on international space station

Shoji Torii*, T. Tamura, N. Tateyama, K. Hibino, T. Yuda, K. Yoshida, K. Kashiwagi, S. Okuno, J. Nishimura, T. Yamagami, Y. Saito, H. Fuke, M. Takayanagi, H. Tomida, S. Ueno, F. Makino, M. Shibata, Y. Katayose, S. Kuramata, M. IchimuraY. Uchihori, H. Kitamura, K. Kasahara, H. Murakami, T. Kobayashi, Y. Komori, K. Mizutani, T. Terasawam, R. E. Streitmatter, J. W. Mitchell, L. M. Barbier, A. A. Moiseev, J. F. Krizmanic, J. F. Ormes, W. R. Binns, M. H. Israel, H. S. Krawzczynski, G. Case, M. L. Cherry, T. G. Guzik, J. B. Isbert, J. P. Wefel, P. S. Marrocchesi, P. Maestro, M. G. Bagliesi, V. Millucci, M. Meucci, G. Bigongiari, R. Zei, F. Ligabue, F. Morsani, O. Adriani, P. Papini, P. Spillantini, L. Bonechi, E. Vannuccini, J. Chang, W. Gan, T. Lu

*この研究の対応する著者

    研究成果: Conference contribution

    フィンガープリント

    「The CALET mission on international space station」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

    Physics & Astronomy