Vojnina - Záhada několika dopisů: Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem

Helena Čapková

研究成果: Article査読

フィンガープリント 「Vojnina - Záhada několika dopisů: Korespondence malíře Vojtěcha Chytila s architektem Bedřichem Feuersteinem」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Arts & Humanities